Politiskt oberoende

Radio och TV är effektiva medel för att nå ut med information. Därför är det viktigt att ha tillförlitliga medier som inte styrs av politiker eller andra personer i maktposition. I vissa delar av världen censurerar politiker och företag vad som får sägas och visas i TV. Så vill vi inte ha det i Sverige. Därför har vi public service. Det innebär att vi tillsammans betalar en avgift. I Sverige kallas den för radio-och tv-avgiften. Vi är inte ensamma om att ha en radio- och tv-avgift utan flera andra europeiska länder har samma eller liknande system.

<< Tillbaka